Med över 25 års erfarenhet

Ett stabilt företag som går in för att hålla vad vi lovar!

Vi erbjuder heltäckande totallösningar av alla brand och vattenskador.
Bistår med total skadehantering, såsom skadebesiktning,
arbetsledning och sanering av brand- och vattenskador.

Våra kundgrupper är försäkringsbolag, fastighetsbolag, kommuner,
landsting, importörer, speditörer och andra företag.
Vårt arbetsområde för skadehantering är Västsverige.

 

Brandsaneringsverksamheten har sitt huvudkontor i Borås
med avdelningar i Göteborg och Varberg.

Våra tjänster

  • Skadesanering
  • Vatten- och fuktskador

Vi lägger alltid lika stor vikt vid att hålla en hög servicenivå och erbjuda flexibla lösningar

Miljötänk är enormt viktigt för oss

Vår verksamhet är miljödiplomerad, som en garant för
minsta möjliga miljöpåverkan av vår verksamhet.

Som en del i vårt miljöarbete har vi antagit en miljöpolicy
som pekar ut riktningen för våra verksamheter.

 

Med 30 års erfarenhet lägger vi alltid lika stor vikt vid att hålla
en hög servicenivå och erbjuda flexibla lösningar.

 

Vi är ett stabilt företag som går in för att hålla vad vi lovar!

Vill du läsa vår miljöpolicy, tryck här.

Vill du se vårt aktuella miljödiplom, tryck här.

Jourtelefon dygnet runt

010 - 161 20 00

Skadeärenden till:

skador@brandsanering.se

Övriga ärenden till:

info@brandsanering.se