Ring oss dygnet runt 010-161 20 00

Tryggt och stabilt – vi löser det!
Inget jobb är för litet eller för stort för oss. Vi är måna om att hjälpa alla våra kunder från början till slut.

Behöver du hjälp med syllbyte?

Om du har problem med dålig lukt och huset är byggt någon gång mellan 50-talet och 80-talet kan du behöva byta ut syllarna i huset.

Om syll

Vad är en syll?

En syll är den bräda/träregel/bjälke som ofta ligger i direkt på grunden och som alla stående reglar står på. Syllar finns i alla väggar. För att förstå syllen, behöver du veta hur hus byggs – oftast bygger man väggarna till huset på marken innan man reser dem. Syllen utgör ett slags ramverk för reglarna som annars vore svåra att resa upp i ett stycke. Det är dessutom lättare att festa reglarna i syllen än direkt i betongen. Syllen fästs alltid i betongen för att väggen skall vara stabil. Från slutet av 50-talet ända fram till början av 80-talet byggde man hus på betongplattor som låg direkt på marken med isoleringen endast på ovansidan. Plattan hade inget skydd under sig vilket gjorde att plattan blev kall och utsattes för fukt underifrån, många gånger beroende på bristande dränering. Denna fukt spred sig sedan vidare in i syllarna. Att bygga hus med platta direkt på mark utan isolering underifrån har under årens lopp gett upphov till många fall av fuktskador, mögel och röta.

Varför blir en syll dålig?

Allt trä blir dåligt som utsätts för fukt, särskilt när möjligheten att torka upp igen är dålig. Syllen är en redan utsatt del av husets konstruktion eftersom den ligger nära grunden. Där är det kallt & kylan bidrar med ännu mer fukt – & många huskonstruktioner gör det tyvärr ännu värre för syllarna.

Tryckimpregnerade syllar

Tidigare använda man tryckimpregnerade syllar för att lösa problemet med fukt som tränger upp genom en gjuten betongplatta och man antog att detta skulle ge ett fullgott skydd. Problemet med detta var att även tryckimpregnerade syllar över tid släpper in fukt och fram till 1978 användes ofta trä impregnerat med det numera förbjudna ämnet pentaklorfenol. När syllar som är behandlade med olika typer av fenoler blir fuktiga bildas det ofta en kraftigt avvikande lukt, ibland kallad för krypgrundslukt. När trä utsätts för fukt över lång tid uppstår till slut mögel och att virket är tryckimpregnerat är ingen garanti för att mögelangrepp inte kan uppstå. De flesta av oss är känsliga för dålig luft/lukt och mögel. Om ditt hus har gamla syllar som är utsatta för fukt kan det bildas mögel och dålig lukt i huset. För att åtgärda detta krävs då ett syllbyte.

Syllbyte

Symptom på dåliga syllar

Dålig lukt är oftast det vanligaste symptomet på att du behöver byta ut den gamla syllen. När en syll väl har börjat lukta så kommer lukten att sitta kvar i många år. Fenol – kloranisollukt har en stark doft och sätter sig i möbler, tapeter, kläder, håret med mera. Om man bor i ett hus där syllarna är dåliga och avger lukt är det inte säkert att man själv känner av det så mycket. Hjärnan sållar nämligen bort dofter som man omges med hela tiden och orsaken till detta är att vi ska kunna upptäcka andra lukter, exempelvis att det luktar bränt eller liknande. Vår hjärna är skapad för att vi ska upptäcka förändringar i vår närhet vilket är viktigt ur ett överlevnadsperspektiv men som också gör att vi inte märker dofter vi utsätts för på daglig basis.

När behöver man byta ut den gamla syllen?

Du bör byta ut syllen om den:

  • Är rötskadad
  • Är mögelskadad
  • Avger dålig doft

Vad kostar det att byta syllar?

Vad kostnaden är för att byta ut syllar beror på flera olika saker. Priset påverkas av hur svårt det är att komma åt syllarna, hur svårt angripna syllarna är och hur lång tid det beräknas ta att åtgärda problemet. Om du misstänker att du har problem med fuktiga syllar är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfria besök för att göra en bedömning och efter besöket får du en offert på vad det skulle kosta att åtgärda problemet.

Byta syllar – Hur går det till?

Vid ett syllbyte är det viktigt att avlägsna den gamla syllen. Områden kring den gamla syllen måste också behandlas för att nya problem inte ska uppstå.

Syllbyte på hus med betongplatta

Om du har ett trähus som är byggt på en platta av betong går det ofta att byta ut en syll både inifrån och utifrån huset. Är det tegelfasad på ditt hus byter man ut syllen inifrån.

Syllbyte på hus med krypgrund

Om ditt hus har krypgrund är det vanligaste tillvägagångssättet att man gör ett syllbyte utifrån. Problemen som uppstår för hus med krypgrunder är liknande de som uppstår när hus är byggda på betongplattor. Om krypgrunden dessutom inte är rätt isolerad kan även fuktproblem uppkomma den vägen då grunden inte klarar av att binda hög luftfuktighet vilket gör att kondens ska skapas vilket på sikt skadar syllen.

Syllbyte på hus med källare

I en källare tränger fukt många gånger in genom källarväggen. Det händer också att fukt tränger in genom ytterkanterna vid kantbalken. Det är ofta ett problem med äldre betongplattor som inte är isolerade. En fördel med att ha källare är att det ofta innebära mindre problem med syllarna då de inte sitter mot betongplattan i källaren. Om huset är dåligt dränerat kan man dock fortfarande få problem med syllarna då källaren drar åt sig fukt genom väggarna vilket kan leda till fukt i syllen.

Välkommen att kontakta oss! 

Ring 010-161 20 00 eller fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Huvudkontor

Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB
Org.nummer 559144-4889

Barnhemsgatan 13
506 48 Borås
Telefon 010-161 20 00

Filial Göteborg
Lilla Holmen 3
424 57 Gunnilse

Filial Varberg
Härdgatan 32
432 32 Varberg

Medlem | Saneringsföretagens Riksförbund

Diplomerad verksamhet | Svensk Miljöbas

Ring oss dygnet runt
010-161 20 00

Call Now Button