Ring oss dygnet runt 010-161 20 00

Tryggt och stabilt – vi löser det!
Inget jobb är för litet eller för stort för oss. Vi är måna om att hjälpa alla våra kunder från början till slut.

Asbestsanering

Asbestsanering är ett område som är omgärdat av ett omfattande regelverk vilket beror på att asbest är cancerframkallande och kan även orsaka andra allvarliga sjukdomar.

Vi utför miljöinventering och asbestsanering

Om du som företag eller privatperson ska utföra en rivning av ett hus eller en renovering av en fastighet är du varmt välkommen att kontakta oss. Innan man påbörjar processen med en renovering eller rivning är det viktigt att man gör en miljöinventering för att ta reda på om det finns asbest eller några andra hälsofarliga material i fastigheten.

Asbestsanering är något vi har tillstånd och utbildningar för och där kan vi tex hjälpa per med provtagning för att ta reda på att det är ett asbestmaterial. Sedan utför vi sanering av all typ av asbest, tex eternitfasader, tak, rörisoleringar och fästmassor

Asbest kan bland annat finnas i:

 • I kakel, fix och fog
 • I viss typ av klinker
 • I mattor och underlagspapp
 • I fyrkantiga golvplattor
 • I lim, framför allt svartlim
 • Den svarta massan på väggar bakom kakel runt badkar
 • I rörisoleringen på vattenrör
 • I bänkskivor typ Perstorpskivan
 • I frånluftskanaler av eternit
 • I mjukfog på plåtventilation
 • I mjukfog runt fönster och dörrar
 • I isolermattan i friskluftsintaget till ventilationen
 • I fönsterbänkar med marmorutseende
 • Isoleringen i gamla VV-beredare av trä
 • Isoleringen i branddörrar
 • Eternit på fasad och tak
 • Internit i inner och ytterväggar
 • Ljuddämpande plattor i offentliga lokaler
 • Gamla packningar i pannor och flänskopplingar
 • Isolering och värmebeständigt tegel i pannor m.m.
Asbestsanering rör

Rörisolering

Asbestsanering eternittak

Eternittak

Asbestsanering golv

Matta med grå asbestpapp på baksidan

Golvplattor med svartlim

Asbestsanering

Asbestsanering är ett område som är omgärdat av ett omfattande regelverk vilket beror på att asbestfibrer är farligt att andas in, andas man in asbestfibrer kan det förlängningen leda till lungcancer eller andra allvarliga sjukdomar. Det är därför viktigt att man följer de regler och föreskrifter som finns när man utför en asbestsanering.

Vi på Brandsanering Avfuktningsteknik AB har tillstånd och utbildad personal med lång erfarenhet av att sanera fastigheter som innehåller asbest. Vi sanerar bland annat eternitfasader, tak, rörisoleringar, kakel, mattor fästmassor med mera.

Man som utför asbestsanering

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för olika mineraler som finns naturligt i naturen. Asbest är en oorganisk mineralfiber som bryts i bland annat Nordamerika och Ryssland. Benämningen asbest kommer från grekiskans asbestos som betyder outsläcklig.

Varför använde man tidigare asbest när man byggde hus?

Asbest har många värdefulla egenskaper ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Asbest är ett väldigt brandtåligt material vilket är en bra egenskap när man bygger hus. Asbest har även tunna, böjliga och starka fibrer vilket ger det en hög hållfasthet och smidighet, vilket gjorde att det sågs som något av ett “mirakelmaterial” tidigare.

Asbest har använts som värmeisolering i rör och värmepannor, det har använts i färg, fog och fix till kakel,  plastmattor och mycket mer.

Asbest började användas på 20-talet och användes ända fram till 1982 då ett totalförbud för att använda asbest infördes. Det var först under slutet av 70-talet som man började förstå att asbest är extremt farligt vid inandning och det finns än idag fortfarande väldigt många hus i Sverige som innehåller asbest.

Är asbest farligt?

Det enkla svaret på den frågan är “ja, asbest är mycket farligt”. Ett lite mer nyanserat och utförligt svar är att asbest är farligt först när materialet bearbetas och asbestfibrer frigörs som sedan bildar ett damm som kommer in i kroppen via luftvägarna. Om asbest är inkapslat eller är helt och sitter fast är det inte farligt. 

När man ska utföra en sanering är det viktigt att man vet hur man ska hantera materialet samt skydda sig från att få in asbest i luftvägarna. Riskerna som finns vid en asbestsanering är något man bör ta på allvar. Att genomföra en renovering av en fastighet där det finns material som innehåller asbest är inget man bör göra som privatperson. Mer om hälsoriskerna finns att läsa här

Regler för asbestsanering

Eftersom asbest är farligt för vår hälsa finns det mycket regler kring hur man ska göra när man sanerar asbest och hur hantering av asbesthaltigt material ska göras. Det är Arbetsmiljöverket som har tagit fram regler för hur sanering och hantering ska utföras. 

För att ett företag ska få utföra sanering och hantering krävs det att de har ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Kravet på ett tillstånd gäller endast för företag som utför asbestsanering, privatpersoner omfattas inte av dessa regler. Det är dock en stark rekommendation från Arbetsmiljöverket och från oss på Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB att du som privatperson följer samma regelverk om du ska utföra en sanering själv. Vi rekommenderar dock (precis som Arbetsmiljöverket gör) att du låter ett företag med rätt kunskap och kompetens utföra en eventuell asbestsanering då hälsoriskerna är höga.

Asbestsanering av dörrfogar

Kontakta oss när du behöver hjälp med asbestsanering i Göteborg, Borås, Varberg & Kungsbacka

Vi på Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB har mångårig erfarenhet av saneringsarbeten. Våra medarbetare är utbildade och har en gedigen kunskap om hur man bäst sanerar och hanterar asbest. Kontakta oss så ser vi hur vi bäst kan hjälpa just dig.

Välkommen att kontakta oss! 

Ring 010-161 20 00 eller fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Huvudkontor

Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB
Org.nummer 559144-4889

Barnhemsgatan 13
506 48 Borås
Telefon 010-161 20 00

Filial Göteborg
Lilla Holmen 3
424 57 Gunnilse

Filial Varberg
Härdgatan 32
432 32 Varberg

Medlem | Saneringsföretagens Riksförbund

Diplomerad verksamhet | Svensk Miljöbas

Ring oss dygnet runt
010-161 20 00

Call Now Button